Monthly Archives: January 2016

สิ่งที่คิดว่าดีเสมอ ๆ รักษาสิวผด

สิ่งที่คิดว่าดีเสมอ ๆ ผมจะบอกเพือ่น ๆว่าดังนี้นะครับ รักษาสิวผด วันที่ผมเราท้อแท้  ขอให้ใจเรามั่นคงต่อสิง่ที่ทำเสมอ ๆ ผมว่าตจะผ่านไปได้จริง ๆนะครับ ที่ผ่านมาผมยอมรับตัวเองว่าผมเองนั้นประมาทมากๆเลย นะครับ ที่ทำให้ผมจะต้องมาลำบ่ากวันนี้ ผมบอกเลยว่ามันเเป็นแบบนี้จริ งๆ จะต้องหาเวลาที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับ รักษาสิวผด

Posted in รักษาสิวผด | Leave a comment