สิ่งที่คิดว่าดีเสมอ ๆ รักษาสิวผด

สิ่งที่คิดว่าดีเสมอ ๆ ผมจะบอกเพือ่น ๆว่าดังนี้นะครับ รักษาสิวผด วันที่ผมเราท้อแท้  ขอให้ใจเรามั่นคงต่อสิง่ที่ทำเสมอ ๆ ผมว่าตจะผ่านไปได้จริง ๆนะครับ ที่ผ่านมาผมยอมรับตัวเองว่าผมเองนั้นประมาทมากๆเลย นะครับ ที่ทำให้ผมจะต้องมาลำบ่ากวันนี้ ผมบอกเลยว่ามันเเป็นแบบนี้จริ งๆ จะต้องหาเวลาที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับ รักษาสิวผด

This entry was posted in รักษาสิวผด. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>