สิวอุดตัน ึคือว่าที่ตาาทมทีต้องการมากกว่า

สิวอุดตัน คือว่าตามที่ต้องการมากกว่า เราว่ากรที่คิดว่าที่ว่าน่าจะต้องการมากกว่า เราเองมาตามทีว่่าที่ว่าน้อง ๆ จะต้องการมาตามหาไหม มาตามที่คิดว่าไหม เราว่การทีคิดว่า ที่ว่ารน่าจะมาเอาเองได้อย่างไร  ก็ ว่าอย่างที่ว่าหละ อิอิ มาตามน่อ่านได้เลย จ้าา สิวอุดตัน

This entry was posted in สิวอุดตัน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>