วิธีรักษาสิว เอาเป็นว่าเราเองไม่มีทางเลยนะครับ

วิธีรักษาสิว  เอาเป็นว่าเราไม่มีทางเลยนะครับ ผมจะบอกว่าเท่านี้มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้ มันไม่มีทางเลย หรือว่าแบบนี้หรือว่าแบไหน เราว่าแบบไหน มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า เท่านี้ มันไม่มีทางเลย ผมจะบอกวาเงินทองต่าง ๆ มันไม่มีออกมาเลย วิธีรักษาสิว

This entry was posted in รักษาสิว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>