รักษาสิว ที่ทำให้หาย

พฤติกรรมการรักษาสิว ที่ไม่ถูกลักษณะ ซึ่งการนั่งรักษาสิวที่ไม่ถูกลักษณะนั้นจะได้แก่ การนั่งผิดท่าหรือการนั่งเป็นเวลานานๆนั้น จะส่งผลทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้, ทำให้ประสิทธิ์ภาพในการทำงานลดน้อยลงและเสี่ยงที่จะเป็นสิวอีกด้วย

รักษาสิวพฤติกรรมการเครียดกับงานที่ทำมากจนเกินไป ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้น จนทำให้ผู้ที่มีความเครียดนั้นมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและสมองได้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังเป็นการทำลายให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมโทรมลงอีกด้วย  รักษาสิว

This entry was posted in รักษาสิว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>