รักษาสิว จะว่าไปนะครับ

รักษาสิว เราจะบอกว่า เราเองไม่มีความสามารถจะมาบอกว่าความรู้สึกตาง ๆ มันเกิดมาเอง หรือว่าเขาเองมาทำตามที่ต้องการทั้งหมด นะครับ ที่ว่ามานะครับ ผมเองไม่คิดว่าเราเอง มาทำงานที่นี่เลย เราเอง มาทำตามที่ต้องการมาำงานที่นีเลย นะครับอิอิเราว่าอยากจะให้อ่านนะคัรบ รักษาสิว

This entry was posted in รักษาสิว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>