รักษาสิวผด หานยได้อย่างนี้เลยนะครับ

รักษาสิวผด หาย ๆคน ที่ที่อยากจะจะถามผมเองมานะครับ อยากจะถามว่าหายได้ไหม ผมจะว่าอย่างไรดีละครับ มันหายได้นะครับ ไม่จริงๆเลย นะครับ มันไม่มีความเลย จะบอกว่าความสุึขมันเกิดมาจากตัวเราเอง ไม่รู้ว่าเขาเอง จะบอกว่าตัวเองเป้นแบบไหน ทให้รู้ว่าเขาไม่มีทางเลยจะบอกว่า ตัวเองไม่มีทางเลย จะมามีความสัขไม่ได้เลย รักษาสิวผด

This entry was posted in รักษาสิวผด. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>