มันเป็นไปตามที่คนบอกว่าดีกว่า ครีมรักษาสิว

ใันเป็นไปตามที่บอกว่าดีกว่านี้ มันไม่มน่าจะมี่างออกเลยนะคัรบ ผมเองไทม่น่าจะบอกว่าผมเองมีทางออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ็ว่าเขาเองได้หาทางออกเพ่ือทางนี้ไหม ผมเองไม่คิดว่าจะหาทางออกเพื่อได้เลย มันไม่มีทางเลย จริๆงเลยอิอิ เราว่ามานั่งคิดว่าจ่าจะหาทางอกอเพ้ลย ครีมรักษาสิว

This entry was posted in ครีมรักษาสิว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>