ผมจะต้องการมากกว่าเงินไหม รักษาสิวอักเสบ

ผมจะต้องการมากกว่าเงินไหม เท่าที่รู้จริ งๆ คือว่า เงินที่ได้มานะครับ ผมเองไม่ต้องการมากว่านี้เลย ทำให้ผมเองได้เรียนรุ้ว่าเงินที่ได้มานั้น ทำให้ผมไ่มีเงินเลย มาทางนี้ ก็ต้องการเงินผมเองก็ต้องการเงินหรือว่า ไม่มีทางเลย หรือว่าอย่างไร ก็น่าจะต้องการมากว่านี้ ทีว่าหละคัรบ รักษาสิวอักเสบ

This entry was posted in รักษาสิวอักเสบ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>