ที่เขาคิดว่าดีกว่านี้ รักษาสิวผด

ที่เขาเองได้คิดว่าดีกว่านี้เราว่าดีกว่านี้เลย รักษาสิวผด ทีว่าน่าจะออกมาเพ่ือให้ใเขาเองหายจากสิว ๆ เลย นะครับ สิว นะครับ มันยหายได้เลย จะว่าไปน่าจะมีมากกว่านี้เลย เราเองจะว่มาน่าจะอ่านไยด้เลยอย่างน้อง ๆ  ก็มาว่ามาที่ว่าน่าจะต้องการเงินมากกว่านี้เลย อิอิ รักษาสิวผด

This entry was posted in รักษาสิวผด. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>